กระพังโหมใช้ยาระบายอ่อนๆ

กระพังโหม เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามดิน ส่วนของลำต้นและใบจะมียางสีขาว มีกลิ่นเหม็นฉุน มีใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว ลักษณะใบรูปรีเรียวยาว ปลายใบแหลม มีดอกสีขาว ด้านในดอกสีชมพู ออกเป็นช่อบริเวณก้านใบ ผลลักษณะเป็นฝักยาว ชอบสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือนำเถาไปปักชำ